Hotline: 0902.612.397 hay 0902.963.065


Sky Vega Iron 2 (A910) NewFullbox
7,500,000 7,200,000đ
Còn hàng


LG G3 LTE-A (CAT6) NewFullbox (Vàng gold)
10,300,000 9,700,000đ
Còn hàng


Blackberry Passport 4G NewFullbox
15,700,000 15,300,000đ
Còn hàng


LG GX NewFullbox (Bản Gold)
5,600,000 5,400,000đ
Còn hàng


LG F70 NewFullbox
3,000,000 2,650,000đ
Còn hàng


Samsung Note 4 (2 sim-Snapdragon 805)
16,950,000 16,750,000đ
Còn hàng


Samsung Galaxy J NewFullbox
5,900,000đ
Còn hàng


Sony Xperia Z1 (C6916) Likenew Fullbox
6,300,000 6,200,000đ
Còn hàng


SS Galaxy Note 3 Docomo NewFullbox
8,200,000đ
Còn hàng


Sky A880 Likenew
4,400,000 4,200,000đ
Còn hàng


Samsung Note Edge NewFullbox
16,800,000 16,750,000đ
Còn hàng


Sony Xperia Z3 NewFullbox
12,400,000 12,300,000đ
Còn hàng
LG G3 ISAI NewFullbox
6,900,000đ
Còn hàng
LG G3 Likenew
7,300,000đ
Còn hàng
LG G3 (F400) NewFullbox
8,900,000đ
Còn hàng
LG LTE3 NewFullbox
3,950,000đ
Còn hàng
LG G Pro Likenew
3,700,000đ
Còn hàng
LG GX Likenew
4,300,000đ
Còn hàng
LG VU 3 NewFullbox
5,650,000đ
Còn hàng
SS Galaxy Note 3 Docomo NewFullbox
8,200,000đ
Còn hàng
Samsung Galaxy S4 E300 NewFullbox
7,100,000đ
Còn hàng
Samsung Galaxy S4 E300 Likenew
5,000,000đ
Còn hàng
Samsung Galaxy S4 LTEA E330 Likenew
5,300,000đ
Còn hàng
Samsung Galaxy S5 NewFullbox
8,500,000 8,200,000đ
Còn hàng
SS Galaxy S4 LTE-A Active NewFullbox
7,400,000đ
Còn hàng
Samsung Galaxy S5 Likenew
7,300,000đ
Còn hàng
Samsung Galaxy Alpha NewFullbox
9,400,000đ
Còn hàng
Sony Xperia Z3 Dual NewFullbox (2 sim)
13,700,000đ
Còn hàng
Sony Xperia Z NewFullbox (C6603)
5,200,000đ
Còn hàng
Sony Xperia Z1 (6903) NewFullbox
7,600,000đ
Còn hàng
Sony Xperia Z NewFullbox (T-mobile)
5,000,000đ
Còn hàng
Sony Xperia Z3 NewFullbox
12,400,000 12,300,000đ
Còn hàng
Sony Xperia ZL2 NewFullbox
7,200,000đ
Còn hàng
Sky A890 Likenew
5,000,000đ
Còn hàng
Sky A890 NewFullbox
6,100,000 5,850,000đ
Còn hàng
Sky A850 NewFullbox
4,500,000đ
Còn hàng
Sky Vega A820 Likenew
1,800,000đ
Còn hàng
Sky A880 New Fullbox
5,700,000đ
Còn hàng
Sky A850 Likenew
3,200,000đ
Còn hàng
BB PlayBook New 32Gb/4G-Wifi (Nobox)
2,350,000đ
Còn hàng
BB PlayBook New 32Gb/3G-Wifi (Nobox)
2,200,000đ
Còn hàng