Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

 • vinhthinhmobile_ipad-1-3g-16gb-12.jpg

  iPad 1 3G/Wifi 16Gb used

  0 của 5
  2,800,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

   

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 10W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ
 • vinhthinhmobile_ipad-2-1.jpg

  iPad 2 3G/Wifi 16Gb Likenew (Black)

  0 của 5
  4,600,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 12W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ
 • vinhthinhmobile_ipad-2-1_1.jpg

  iPad 2 3G/Wifi 16Gb Likenew (White)

  0 của 5
  4,800,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 12W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ
 • vinhthinhmobile_ipad-2-1_2.jpg

  iPad 2 3G/Wifi 32Gb Likenew (Black)

  0 của 5
  4,800,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 12W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ
 • vinhthinhmobile_ipad-2-1_3.jpg

  iPad 2 3G/Wifi 32Gb Likenew (White)

  0 của 5
  4,950,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 12W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ
 • vinhthinhmobile_ipad-2-1_4.jpg

  iPad 2 3G/Wifi 64Gb Likenew (Black)

  0 của 5
  5,000,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 12W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ
 • vinhthinhmobile_ipad-2-1_5.jpg

  iPad 2 3G/Wifi 64Gb Likenew (White)

  0 của 5
  5,150,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 12W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ
 • vinhthinhmobile_ipad-3-ava_5.jpg

  iPad 3 4G/Wifi 16Gb Likenew (Black)

  0 của 5
  5,400,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 12W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ
 • vinhthinhmobile_ipad-3-ava_2.jpg

  iPad 3 4G/Wifi 16Gb Likenew (White)

  0 của 5
  5,550,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 12W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ
 • vinhthinhmobile_ipad-3-ava_1.jpg

  iPad 3 4G/Wifi 32Gb Likenew (White)

  0 của 5
  5,950,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 12W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ
 • vinhthinhmobile_ipad-3-ava_3.jpg

  iPad 3 4G/Wifi 64Gb Likenew (Black)

  0 của 5
  6,000,000 

  Hàng nguyên zin, chưa bung, chưa sửa chữa. Máy hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, độ bền rất cao. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng – Jailbreak miễn phí trọn đời máy khi quý khách có nhu cầu

  Gói phụ kiện kèm theo gồm: Sạc zin theo máy 12W + Cáp xịn + Miếng dán màn hình. Hỗ trợ giảm giá khi mua bao da hay ốp lưng.
  *** Vì lý do hàng hóa thay đổi liên tục: xin quý khách hãy liên hệ trước với chúng tôi để tránh trường hợp đến nơi nhưng hàng đã hết, làm tốn thời gian của khách hàng.

  Thêm vào giỏ

Hiển thị 1–12 của 19 kết quả